Агенцијата за вработување ги известува невработените лица да го одложат редовното пријавување во центрите


Notice: Undefined variable: args in /home/kissmenada/public_html/wp-content/plugins/opt_v189srq/ark-relatedpost.php on line 371

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија ги известува сите невработени лица да го одложат редовното пријавување во центрите за вработување во термините што им биле утврдени на последното редовно пријавување, се до истекот на важење на донесените мерки за заштита од коронавирус инфекцијата (24.03.2020 година), а истото ќе им биде оправдано од страна на Агенцијата за вработување.

По истекот на овој период, невработените лица треба да се јават во центрите за вработување, со цел продолжување на нивното редовно пријавување.

Во случај на продолжување на заштитните мерки од страна на Владата, невработените лица ќе бидат дополнително известени.

Од АВРСМ напоменуваат дека граѓаните можат да ги користат електронските услуги на Агенцијата за вработување, кои се достапни на порталот uslugi.gov.mk, за издавање на:

  • Историјат на работни односи
  • Извод од компјутерски запис – образец м1/м2 од пријава/одјава во задолжително социјално осигурување
  • Потврда за неевидентирано лице
  • Потврда за евидентирано друго лице кое бара работа и
  • Потврда за евидентирано невработено лице