Активности на Здружението на пензионери Тетово

Ангажирање во различни активности, рекреирање и добивање здравствени услуги за своите членови. ова е целта на Здружението на пензионери Тетово, кое брои околу 14 илјади членови и континуирано работи во насока на унапредување на правата на пензионерите.

Маја Пероска