Активности нс ЕСА – Агенција за поддршка на претпријатија

Во изминативе години во полошкиот регион зголемен е интересот за мерката самовработување која ја спроведува Агенцијата за вработување. Во третата фаза од нејзината реализација се вклучува и Агенција за поддршка на претпријатија од Тетово, ЕСА, од каде што потврдуваат дека годишно изработуваат над 250 бизнис планови.

Агенција за поддршка на претпријатија ЕСА, функционира и како Регионален центар за поддршка на социјални претпријатија.

Данијела Билбилоска