Акциски планови за приоритетите на средните училишта во Гостивар

Гостиварските средни училишта ќе добијат Акциски планови преку кои ќе се подобрува квалитетот на наставата. Иницијативата за вакви планови ја покрена локалната самоуправа на Гостивар, а започна да се имплементира од средното техничко училиште. Работна група составена од професори, ученици, родители и педагошко-психолошката служба одржа прв состанок на кој дискутираше за начините како да се унапреди наставата. 

„Многу е важно да се знаат реалните потреби на училиштата, за да се одредат вистинските чекори кои потоа треба да се преземаат за доброто на учениците“, изјави раководителката на општинскиот Сектор за образование , Аслијан Снопче.

Директорот на училиштето Бесир Салиу, вели дека најголем акцент ќе биде ставен на изведувањето на практичната настава.

„За нас како техничко училиште секако многу важно е изведувањето на практичниот дел од наставата и тоа ќе биде еден од главните приоритети. Од овие состаноци очекуваме да произлезат и други приоритети за кои ќе се дискутира“, рече Салиу.

Во Гостивар функционираат 4 средни јавни училишта, гимназија, економско, медицина и техничко.