Артем


Notice: Undefined variable: args in /home/kissmenada/public_html/wp-content/plugins/opt_v189srq/ark-relatedpost.php on line 371

Со Маја Пероска

– Приказни за уметност

Профили на уметници од Тетово и Гостивар од областа на музиката, филмот, театарот, литературата, сликарството…Нивните достигнувања и придонесот за културата и уметноста.