Артем

Со Маја Пероска

– Приказни за уметност

Профили на уметници од Тетово и Гостивар од областа на музиката, филмот, театарот, литературата, сликарството…Нивните достигнувања и придонесот за културата и уметноста.