Во Здружението на пензионери Тетово се вршат бесплатни здравствени прегледи

Во Здружението на пензионери Тетово се вршат бесплатни здравствени прегледи

Во време на пандемија кога поради мерките пациентите за секој преглед мора да чекаат со денови и недели, бесплатните здравствени прегледи кои се одвиваат во Здружението на пензионери Тетово се добра можност повозрасните граѓани на побрз но и едноставен начин да го прегледаат своето здравје.

Пациентите благодарни поради бесплатните прегледи, кои се се почести во Здружението на пензионери Тетово.

Д-р Спасеновски вели дека пензионерите се дисциплинирани и внимаваат на своето здравје.

Бесплатните здравствени прегледи ќе траат до крајот на овој месец.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *