Во Тетово одржано предавање на тема Клиничка биоинформатика

Во Приватната здравстевена установа д-р Мацура-Тетово, од страна на професор доктор Славчо Тошев, беше одржано предавање на тема Клиничка биоинформатика.