Дивата сеча на шумите голем проблем во гостиварско

Шумите во регионот на Гостивар се наоѓаат на удар на бесправната сеча. Немилосрдно се опустошуваат големи површини шума, цвета „бизнисот“ со продажба на нелегално исечените дрва. Ова го потврдува истражувањето спроведено во рамки на проектот „Спротивставување на корупцијата во животната средина на локално ниво“, што го реализира Центарот за европски стратегии Евротинк. Денес во Гостивар беа презентирани резултатите од анализите.

„Гостивар е еден од регионите каде многу има бесправна сеча. Одредени делови се жешки точки кадешто дивата сеча има оставено големи последици. Една од спецификите е што веќе се сече и во приватни шуми, а се сече и зеленилото во градското подрачје во самиот центар. Дел од црните точки се пределите околу селата Куново, Србиново, Чегране, Форино, Јеловце.“, изјави Иван Стефановски, извршен директор на Евротинк.

Глетките од некогаш богатите шуми сега се застрашувачки, вели Горан Николовски кој како искусен планинар добро ја познава состојбата на терен.

Тоа што го видовме во Гостивар на Сува Гора, Челојца, планина меѓу Гостивар и Тетово, на Бистра, на Шара е навистина застрашувачки. Дел од исечените дрвја се обележани регуларно, но голем дел особено повнатре од шумите немилосрдно се уништени од дива сеча.“, изјави Николовски.

Податоците до кои дошле истражувачите во проектот покажуваат дека во периодот од 2010 до 2019 шумското стопанство во Гостивар поднело 287 кривични и 95 прекршочни пријави за бесправна сеча. СВР Тетово во рамки на акцијата „Гора“ поднело 166 пријави за 278 кривични дела. Последиците од бесправната сеча се бројни, зголемени ризици од поплави, свлечишта, унитен биодиверзитет, загадени воздух и почва и други.