Димовски : Политичката есен треба да почне од Тетово

„Овие избори се многу значајни, затоа што секој треба да си го најде своето место во Тетово. Досегашната работа на Советот, во кој ВМРО ДПМНЕ имаше значајна улога, покажа дека и Македонците преку своето политичко ангажирање да обезбедат подобри услови за граѓаните на Тетово“, рече Илија Димовски од ВМРО ДПМНЕ при денешната посета на Тетово,.