Жртвите на семејно насилство од Полошко се охрабруваат да пријават, но за нив нема засолниште

Иако жртвите на семејно насилство од полошкиот регион почесто се охрабруваат да пријават, сепак во понатамошната постапка отежнат им е пристапот до специјализирани услуги.

Според анализите на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство има само еден советувалишен центар, раководен од ресорното Министерство, додека второто советувалиште е само проект на граѓанска организација, но не е финансиски одржливо.

 Генералниот заклучок на анализата е дека за полошките општини, иако имаат законска обврска, во овој момент насилството врз жените и семејното насилство не е приоритет.  

Поради фактот дека нема засолниште, социјалните служби, се принудени жртвите, кои имаат таква потреба, да ги сместат во шелтер центрите во другите градови.

Во 2020 и 2021 година во тетовскиот Центар за социјална работа пријавени се 105 случаи на семејно насилство, додека во гостиварскиот 58. Во 2020 година во СВР Тетово биле регистрирани 96 кривични дела од областа на семејното насилство, од кои 74 во тетовско, додека 22 гостиварско.

Данијела Билбилоска