Заловена втора женка рис во близина на Стража

Тимот што работи на зачувување на балканскиот рис од Македонското еколошко друштво со помош на кафез-замка залови нова единка од реткиот балкански рис. Животното е заловено во месноста Буковиќ, близу Стража.

Од друштвото информираа дека се работи за здрава женка, на возраст од 2–3 години, којашто е тешка 15 килограми. По фаќањето на рисицата во кафез-замката се презеле стандардни процедури и мерења за утврдување на здравствената состојба на единката, по што рисицата е пуштена на слобода.

„Ова е втора рисица што ќе носи околувратник и ќе биде пратена со методот на радиотелеметрија и GPS-следење. На овој начин го збогатуваме нашето знаење за распространувањето на рисот, и за неговите потреби од храна и живеалиште.“ велат од од Македонско еколошко друштво.

Името на рисицата Нарциса и` го дале ловџии од ловното друштво „Сокол-З“ од селото Зајас, кои присуствувале на процедурата на заловување.

Од 2010 година МЕД има заловено и ставено околувратник на вкупно осум единки рис, со што се стекнуваат значајни податоци за однесувањето и заштитата на овие животни