За паушали на советниците во Тетово и Гостивар годишно се трошат по 104.000 евра

Вкупната годишна сума што ја добиваат членовите и претседателите на општинските совети во земјава надминува 215 милиони денари или нешто над 3,5 милиони евра. Според истражувањето што го направи Центарот за граѓански комуникации најголеми годишни трошоци за советниците од 214 илјади евра има Градот Скопје. Следува Куманово со околу 115 илјади евра, а Тетово и Гостивар, заедно со Битола се на третото место, со околу 104 илјади евра. Висината на паушалот зависи од бројот на жители во општината и е определен како процент од просечната плата. Претседателите на Советите добиваат 30 % повисок надоместок од советниците.

„Услов за да се исплати паушалот е во месецот да биде одржана барем една седница. Ако нема седница не следи надоместокот. Интересно е на пример дека Скопје има повеќе седници месечно и зема ист надоместок, а во други градови ќе земаат на пример по 20.000 денари, а одржуваат една седница во месецот“, вели Герман Филков од ЦГК.

Просечно, општинските совети во земјава одржувале по 15 седници годишно. Тетово и Гостивар се под тој просек со по 13 седници во годината.

Од руралните општини во Полог, највисоки надоместоци земаат советниците во Врапчиште, 17.040 денари, додека најниски во Маврово Ростуше, 9.710 денари месечно.

Од Центарот за граѓански комуникации наведуваат дека истражувањето, се реализира во рамките на активноста Јавно трошење за јавно добро, поддржана од УСАИД. Целта е зголемување на ефективноста на јавното трошење преку намалување на корупцијата и зголемување на транспарентноста.