„Изолацијата ги погодува децата со попречености, на родителите им е неопходна поддршка“

Пандемијата со Ковид 19 го поремети животот на сите луѓе. Сепак за ранливите групи, како децата со посебни потреби и нивните семејства, новата состојба донесе дополнителен товар и сложени предизвици.

Дневниот Центар во Гостивар кој згрижува петнаесетина деца со попречености е затворен веќе три месеци. На децата им е скратена можноста да се социјализираат, да се дружат, да бидат дел од  разни активности со поддршка на стручни лица, како што биле претходно навикнати секојдневно.

„Тие деца се научени на социјализација. Во овој период поради изолацијата кај децата се очекува општ застој, ќе се јави непожелно однесување и застој во когнитивните способности.“, вели психологот Арта Арифи Креци.

Комуникацијата на тимот од Дневниот центар со родителите сега се одвива телефонски. Им се даваат совети, им се посочуваат одредени активности кои може да ги прават со децата во домашни услови и слично.

„Од самото затворање на Центарот ние сме во контакт со родителите, на семејствата коишто побарале и имале потреба им даваме психо-социјална поддршка, се обидуваме да ги ангажираме родителите да им организираат на децата некакви активности, но увидовме дека им недостигаат дидактички материјал. Така, во соработка со Министерството за труд и социјала и УНИЦЕФ обезбедивме такви средства кои им беа поделени, за да можат и во домашни услови да спроведат некоја активност.“, објаснува Арифи Креци.

За сега не се знае до кога Дневниот центар во Гостивар ќе остане под клуч. Во меѓувраме есе тимот во соработка со Министерството за труд и социјала и со УНИЦЕФ подготвува посебен протокол под кој ќе се работи, кога ќе се создадат услови за отворање на установата.