Интегра го спроведе третото предвање во низа со историска тематика

Предавање на тема историски час за Македонија, документација од древни времиња до денес, беше одржано од страна на професорот Иван Алексов, во рамки на серијата предавања на различни теми чиј организатор е партијата Интегра.