Инфо сесија на Фондот за иновации во Тетово

Трет јавен повик за истражувачки проекти е во тек. Наменет е за сите основни и средни училишта, а го спроведува Фондот за иновации и технолошки развој. До сега наградени со средства за реализирање на иновативни проекти биле средното земјоделско училиште „Моша Пијаде“ од Тетово и основното училиште „Лирија“. Од Фондот за иновации денес одржаа инфо сесија во Тетово, со цел да ги запознаат училиштата со условите за аплицирање во новиот циклус.

„Ќе се обратиме пред сите училишта, основни и средни од Полошкиот регион, како и од Гостивар: Многу сум горда, бидејќи имавме неколку училишта кои аплицираа од овој регион, а беа и наградени. Вкупно 54 училишта беа нагредени досега од цела држава, а околу 500 ученици имаа свои апликации. Целта на јавниот повик „Предизвик за млади истражувачи“ е да ги поттикнеме учениците и наставниците на креативно размислување, како и на успешно спроведување на истражувачки проекти во рамки на наставните програми“, рече Неда Икомонова Гавриловска, од Фондот за иновации и технолошки развој.

Од Секторот за јавни дејности истакнаа дека ваквите предизвици се добар поттик за учениците и наставниците, со цел покреативна настава.

„Како опптина ги прифативме предизвиците и ги поттикнуваме нашите училиште да учествуваат во нивниот повик. минатата година го реализиравме тоа, а бројот назаинтересирани училишта се зголемува. Се надеваме дека така ќе биде и годинава и бројот на награди ќе биде поголем. Ова е во согласност со нашите политики во образованието, со цел образованиот процес да биде што покреативен“, истакна Ахмед Ќазими од Сектор за јавни дејности.

Заради големиот интерес кај училиштата, фондот на средства и награди е зголемен и годинава изнесува околу 6 милиони денари.