Ковид кризата ја зголеми невработеноста во Гостивар

Ковид кризата придонесе да се зголеми бројот на невработени во гостиварскиот регион.  На листата на Агенцијата за вработување, актуелно има околу 10.600 лица без работа. Точната статистика и деталните показатели ќе се знаат на крајот од годината. Она што е познато е дека околу 70 работници добиле откази од почетокот на пандемијата. Од Центарот за вработување во Гостивар велат дека има и случаи кога граѓаните се пријавуваат во евиденцијата на невработени за да користат домашни платежни картички и ваучери од државата.

„Невработеноста е зголемена, но детална слика се‘ уште немаме. Бројките се повисоки, меѓутоа не е толку страшна состојбата, треба да се има предвид дека има и случаи кога граѓаните се пријавуваат во евиденцијата на невработени за да користат бенефити, мерки како домашни платежни картички и ваучери од државата.“, вели Хисен Амзаи, раководител на Центар за вработување во Гостивар.

Што се однесува до спроведувањето на активните мерки за вработување, гостиварскиот Центар ја оценува годинава како успешна. Преку овие мерки работа обезбедиле 340 невработени граѓани.

Според официјалните податоци, меѓу невработените на подрачјето на Гостивар најбројни се лицата без или само со основно образование. Со завршено средно училиште има околу 2.400 невработени, со факултет 634. На листата на невработени запишани се и 58 магистри на науки.