Конзерваторскиот центар во Гостивар реализира 4 проекти за заштита културното наследство

Конзерваторскиот центар во Гостивар и покрај ковид пандемијата ја заокружува 2020-та успешно. Во тек е реализација на четири проекти предвидени во програмата за работа, што треба да завршат до крајот на годината.

Се врши конзервација и реставрација на стари значајни обејкти, преводи на материјали пишани на отомански јазик, како и изработка на дигитална археолошка карта на подрачјето.

„На старата џамија во село Равен се спроведува зафат за зајакнување на темелите. Оваа џамија датира од 1830-та година и е архитектонска градба од отоманскиот период. Наша цел е во текот на наредните години да го завршиме целиот процес на конзервација и реставрација, со што ќе се врати автентичноста на џамијата, за да остане како културно-историско наследство за идните генерации. Во однос на зачувување на старата архитектува, работиме и на основен проект за конзервација и реставрација на куќата на Канчески во градот“, вели Хирије Саити, директор на Конзерваторски центар.

Од преводите на материјали од отоманско време, треба да се добијат значајни и интересни податоци за Гостивар и околината. Дигиталната археолошка карта пак ќе помогне за натамошна заштита на археолошките наоѓалишта.

„Материјалите од отомански јазник се преведуваат на албански и на македонски. Тие содржат важни податоци за Гостивар и за регионот, кои ние како Конзерваторски центар ќе ги користиме во нашата работа во иднина. Што се однесува до „Дигиталната археолошка карта“, сакам да нагласам дека ова е прв ваков проект и преку него се очекува да се ажурираат сите податоци за археолошките локалитети, да се детектираат нови, а потоа комплетно ќе бидат достапни во дигитална форма“, вели Саити.

Конзерваторскиот центар во Гостивар ги реализира проектите со финансиска поддршка на Министерството за култура.