Контакт

ТЕЛЕВИЗИЈА КИСС & МЕНАДА

Ул. Браќа Миладинови 1/А

1200 Тетово, Република Македонија

тел. +389 44 333 909

tvkm.info@gmail.com

УПРАВИТЕЛ

Тошо Маркоски

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК

Тошо Маркоски

НОВИНАРИ ВО РЕДАКЦИЈА

Данијела Билбиловска

Маја Пероска

МАРКЕТИНГ

Тел. 044 333 909

tvkm.info@gmail.com