Контакт

ТЕЛЕВИЗИЈА КИСС & МЕНАДА

Ул. Браќа Миладинови 1/А

1200 Тетово, Република Македонија

тел. +389 44 333 909

tvkm.info@gmail.com

Управител

Тошо Маркоски

Главен и одговорен уредник

Тошо Маркоски

Новинари во редакција во Тетово

Данијела Билбиловска

Маја Пероска

Павле Симовски

Ивана Серафимовска

Новинари во редакција во Гостивар

Љупка Антеска

МАРКЕТИНГ

Тел. 044 333 909

tvkm.info@gmail.com