Меѓународен ден на Ромите

По повод Меѓународниот ден на Ромите, во просториите на општина Тетово, се одржа консултативен состанок со Здруженија на Ромите, на кој се дискутираше за потребите и предизвиците на ромската заедница.

Маја Пероска