Младинскиот активизам во пандемија

Во младите е иднината – во нив е енергијата за воведување промени во општеството и за подобро утре. Оваа фраза многу пати е повторувана низ историјата, а во денешно време алатка за постигнување промени е младинскиот активизам. Креативноста на младите, нивната интеракција, идеи и движења се едни од основните одлики на здраво општество. Но, веќе цела година целиот свет и земјава се соочува со пандемија – состојба на затворање и протоколи. Како сето то влијае на младите, посебно на оние кои се активни во различни организации и движења?

Генерално, младите и пред пандемијата немале каде да се движат и да излегуваат во градот, смета младинскиот активист Ристе Савески. Сите нивни активности се сведени на минимум, а сето тоа доведува и до последици.

Младите имаат голем потенцијал, вели Савески. Тој им порачува на останатите млади лица од регионот да преземаат чекори и да се обидуваат да ги исправат неправдите, со цел воведување позитивни промени во општеството.