Мојот пат

Со Зоран Димовски

– Профили на успешни претприемачи и текот на производствените процеси на претпријатијата во регионот.

error: Content is protected !!