Околу 350 лица лани во Гостивар се вработиле преку активните мерки на Владата

Во очекување на објава на новиот оперативен план со активни мерки за вработување, институциите ги сумираат резултатите од минатата година. Од Центарот за вработување во Гостивар оценуваат дека пандемијата не влијаела врз темпото на реализација на мерките. Задоволни се од исходот и од тоа што немало застој во процесот. Преку мерките работа нашле околу 350 лица, кои претходно биле во евиденцијата на невработени.

„И покрај тоа што беше пандемија, немаше никакви пречки во спроведувањето на активните мерки за вработување. Околу 95% од мерките беа искористени“, вели Хисен Амзаи, раководител на Центарот.

Во Гостивар периодов течат обуките за дефицитарни занимања, фризери и слаткари. Невработените кои се пријавиле да ги следат по обуката, практичната работа и положување на предвидениот испит, ќе се стекнат со верификуван сертификат. Во меѓувреме добиваат месечен надоместок од 150 евра.  

Според последните податоци од Агенцијата за вработување, во регионот на Гостивар регистрирани се 11.559 невработени лица. На списокот евидентирани се 7.780 лица со основно или без никакво образование. Со завршено средно образование без работа се 2.530, со непотполно средно 449, а со вишо 53. Работа бараат и 681 граѓани кои завршиле факултет, а невработени се дури 66 магистри.

Од вкупно регистрираните невработени во регионот на Гостивар, 1.469 работа чекаат од 5 до 7 години, додека 316 по осум или над осум години.