„Отворен ден“ на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово

Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово денес ја организираше традиционална манифестација за презентирање на академската понуда „Отворен ден“.