Порибување на Вратничко езеро   

Извршено порибување и во Вратничкото езеро. Откако река Пена беше порибена со пастрмка, во Вратничкото езеро е фрлена рибата од видот крап.

Маја Пероска