Превентивно-информативна активност на МВР

На две локации во Тетово полицијата на граѓаните  им  делеше пригодно изработени летоци со повеќе информации содржани во нив за јакнење на довербата и соработката на граѓаните и полицијата. Оваа превентивно-информативна активност е рамките на кампањата на МВР, Македонскиот полициски синдикат и СВР Тетово.