Презентација на ТППЕ Тетово за денот на пожарникарите

Пожарникари од тетовската територијална противпожарна единица, во сабота на 20-ти мај по повод меѓународниот Ден на пожарникарите,  во центарот на Тетово, во времетраење од 10 до 12 часот, пред граѓаните ќе ја презентираат својата опрема и ќе демонстрираат вежби за интервенција во кризни моменти.