Продолжи реконструкцијата на патиштата во општина Јегуновце

Со олабавувањето на мерките, продолжија градежните активности во населените места во општина Јегуновце.

За неколку дена треба да биде завршена рехабилитацијата на локалниот пат Вратница – Беловиште, односно негово асфалтирање во должина 1450 метри, како и поставувањето на бекатон плочки во должина од 740 метри на патот од Беловиште до регионалниот пат Тетово-Јажинце. Активностите започнаа на почетокот на март, но поради пандемијата со коронавирусот одреден период беа запрени, информира градоначалникот на општина Јегуновце, Дарко Блажевски.

Градоначалникот Блажевски вели дека ќе бидат продолжени и активностите за изградба на спортска сала во дворот на ОУ „Александар Здравковски“ во Јегуновце, а планиран е проект за изградба на Културен дом во ова населено место.