Река Пена порибена со 50 килограми пастрмка

Река Пена денес беше порибена со 50 килограми пастрмка. 50 килограми е нормата која треба да се оствари секоја година. Порибувањето го извршија од Риболовното друштво „Риболовец“ Брвеница, а присутни беа и инспектори за животна средина од општина Тетово.

Маја Пероска