Седница на Советот за развој на Полошки плански регион

Во Брвеница денес се одржа седница на Советот за развој на Полошкиот плански регион.