Советот на Општина Брвеница денес ја одржа 32 -та Седница

 Со одлука на Советот, Општина Брвеница ќе го кофинансира проектот за рехабилитација на локалниот пат од Сушички мост до депонијата Русино, во износ од 413 416 денари.

На денешната седница беше усвоена и одлуката да се дадат финансиски средства за креирање платформа за регионален географски информационен систем за сите општини од Полошкиот плански регион во вредност од 225 032 денари.

Советниците гласаа и за Предлог-одлуката за армирано бетонски канал за атмосферски води во село Горни Челопек.

Данијела Билбилоска