Состаноци за проблемите во средните училишта во Гостивар

Во средните училишта во Гостивар еднаш неделно се одржуваат средби на кои се разговара за безбедноста во училиштата, проблемите на учениците и други теми кои се во интерес на младите.

На средбите се разгледуваат состојбите со безбедноста во училиштата, а на младите им се укажува за опасностите од алкохол и дрога. Се дискутира и на разни теми што ги засегаат средношколците. На средбите присутни се претставници на МВР, Центарот за социјална работа, од училиштата, родители и Унијата на средношколци.

Таков состанок денес се одржа во гостиварското средно техничко училиште.

„Сметаме дека меѓусебната соработка и дискутирањето во голема мера ќе помогне во надминување на некои проблеми во училиштата“ изјави Аслијан Снопче, раководител на Сектор за образование во Општина Гостивар.  

Стручните лица сметаат дека со младата популација особено треба да се работи во насока на поголема почит кон професорите и посериозен однос кон училишните обврски.

„Младите се сега некоја нова генерација, генерација на телефони. За жал, тие мислат дека се` знаат и средното училиште го доживуваат како нешто веќе видено. Се ставаат во улога на возрасни, професори, некако да недостига почит и на тоа поле мора да се обрне големо внимание.“, рече Кристина Јовановска, педагог  во техничкото училиште, додавајќи дека во нивното училиште проблеми и инциденти меѓу ученици од различни националности нема, што е заслуга на посветеноста на стручна служба, раководството и професорите.