Социјално Гостивар: Барателите на помош да достават податок за трансакциска сметка

Граѓаните кои поднеле барања за помош како материјално необезбедени во услови на коронакриза, да достават податоци за своите трансакциски сметки, повикаа денес од Центарот за социјална работа во Гостивар.

Службите објаснија дека претходно овие податоци не биле определени како задолжителни во документацијата, па речиси никој од барателите не ги доставил. Сега, согласно новите насоките од Министерството за труд и социјала, неопходно е тоа да се направи, за да може да се комплетираат апликациите. За овој вид на помош, до сега во гостиварскиот Центар се пријавиле околу 500 лица.

„Сите кои поднеле барање во изминатиот период, мора да достават и податоци за трансакциските сметки. Нема краен рок, до кога може тоа да го направат, но апелираме да ги достават во пократко време, за да може и исплатата да се реализира побрзо.“, рече Себајдин Изаири, од Центарот за социјална работа во Гостивар.

Од Центарот во Гостивар објаснуваат дека не е даден краен рок, кога може да се достават податоците за трансакциските сметки. Сепак, апелираат граѓаните тоа да го сторат во најкратко време, за исплатата на средствата да се реализира што побрзо.

За добивање на минимална гарантирана помош, материјалната необезбеденост на семејствата ќе се утврдува врз основа на вкупните просечни приходи на сите членови на домаќинството по сите основи, сметано од последниот месец. Помошта ќе се движи од 4 до 10.000 денари, зависно од бројот на членови во семејството.