Средното училиште „Моша Пијаде“ од Тетово прераснува во Регионален центар за стручно образование и обуки


Notice: Undefined variable: args in /home/kissmenada/public_html/wp-content/plugins/opt_v189srq/ark-relatedpost.php on line 371

Истиот треба да започне да функционира од следната учебна година.

Со одлука на Владата Средното училиште „Моша Пијаде“ да стане Регионален центар за стручно образование и обука во Полошкиот регион ќе се овозможи квалификација и преквалификација на сите заинтересирани согласно потребите на пазарот на трудот.

Ова е можност и средните стручни училишта да соработуваат наместо да си конкурираат, со што ќе се овозможи подобра искористеност на ресурсите и ќе се одговори на потребите на средношколците и на индустријата во регионот.

Регионалниот центар за стручно образование и обуки треба да започне да функционира од следната учебна година.

Освен во полошкиот, ќе се отворат уште два регионални центри за стручно образование и обука во североисточниот и во југозападниот регион, односно во Куманово и Охрид. Проектот е дел од реформите за модернизација на средното стручно образование.

Данијела Билбилоска