Тајм аут

Најголемите спортски имиња од Полошкиот регион на едно место. Разговори со најзначајните спортски личност од нашиот регион, чии успеси дале огромен придонес во развојот на спортот не само во Полог, туку воопшто и во цела Македонија.
Единствено во Тајм Аут на К&М Телевизија со Павле Симовски, секој петок во 21 часот.
Реприза сабота во 12:00 часот и понеделник во 10:30 часот.

Тајм Аут С01Е01 – Жарко Ристоски (одбојка)

Тајм Аут С01Е02 – Славчо Марковски Чаве (кошарка)

Тајм Аут С01Е03 – Тони Јакимоски (фудбал)

Тајм Аут С01Е04 – Јован Спасеновски Џагула (тенис)

Тајм Аут С01Е05 – Стојмир Цоле Урошевиќ (фудбал)

Тајм Аут С01Е06 – Александар Васоски (фудбал)

Тајм Аут С01Е07 – Далибор Спасовски (атлетика)

Тајм Аут С01Е08 – Блаже Аврамовски Мато (фудбал)

Тајм Аут С01Е09 – Александар Пишовски (фудбал)

Тајм Аут С01Е10 – Горан Станковски (фудбал)

Тајм Аут С01Е11 – Горан Хаџи Иљоски Чајка (авто-мото)

Тајм Аут С01Е13 – Љупчо Перински (фудбал)

Тајм Аут С01Е14 – Ифраим Љута (атлетика)

Тајм Аут С01Е15 – Драшко Хаџи Иљоски Чајка (одбојка)

Тајм Аут С01Е16 – Јосип Бартон (фудбал)

error: Content is protected !!