Тетосќи лафоој

Со Маја Пероска

– „Да не забраемо да зборимо тетосќи“ – емисија за тетовскиот дијалект, значењето на зборовите, потеклото и нивната употреба.