Топол оброк за оние на кои им е најпотребно

Топол оброк за оние на кои им е најпотребно. Центарот за социјални работи креира список на лица кои имаат потреба од ваква помош, а оброците се подготвуваат во просториите на градинката „Тетекс“. Директорката на градинките „Младост“ Рамије Даути истакна дека храната се подготвува во посебна кујна.

Храната се подготвува за 100 лица – а луѓето ги подигаат оброците на дневна основа.