Трибина „И во културата и во уметноста сме еднакви“

Вчера во училиштето во Вратница Здружението СРЕЌЕН ЖИВОТ од Тетово организираше трибина „И во културата и во уметноста сме еднакви“. На трибината учествуваа директорите и преставници од вклучените училишта, раководителите на образование од општините вклучени во проектот, советници од Биро за развој на образованието и граѓански организации.