Тркалезна маса за можностите кои ги нуди Националниот парк Шар Планина

На тркалезна маса денес се дебатираше за можностите кои ги нуди Националниот парк Шар Планина за развој на туризмот и сите земјоделско-сточарки гранки. Притоа присутните ги искажаа своите мислења во однос на Планот за управување, но и нивните потреби, кои би им помогнале во нивното работење. На настанот присуствуваше и Ингер Андерсен, потсекретар на Обединети Нации.