Филмоленд

со Данијела и Маја

– Емисија за новостите од филмската индустрија, новите филмски остварувања, профили на актери и информации од филмскиот свет, на глобално и локално ниво.