Јавна дискусија на Евротинк во Тетово

Во просториите на општина Тетово дене се одржа јавна дискусија како дел од проектот: „Кон транспарентна, отчетна и инклузивна полиција во Република Северна Македонија, на Евротинк – Центар за европски стратегии.

Притоа беа презентирани клучни наоди од проектот за институционалните предизвици за имплементирање на одржливи политики насочени кон подобрување на полицискиот интегритет, вклучително и студии кои обезбедуваат практични препораки и патоказ кон потранспарентно, отчетно и инклузивно работење.

Данијела Билбилоска