18 години Македонско-хрватско друштво

Денес се одбележуваат 18 години од основањето на Македонско-хрватското друштво во Тетово. Друштвото изминатите години работеше на низа активности. Наставата по хрватски јазик е една од препознатливите и речиси децениска активност на Македонско – хрватското друштво во Тетово. Околу 100 деца го имаат поминато изучувањето на хрватскиот јазик и хрватската настава во Тетово.

Одржувањето значајни настани поврзани со историјата, културата и уметноста се дел од богатиот опус на активности на ова друштво. Не се изоставени ниту бројните хуманитарни активности за делење помош нна загрозени семејства во Тетово и околината. Отскокнува и формирањето на нуркачко – еколошки клуб „Пена“, основан во 2017 година.

Во 2002 годината, за преседавач со работното претседателство на основачкото собрание бил избран Мирко Видоевски, истакнат писател и автор, ликовен уметник, актер, додека пак за прв претседате на МХД е избран Горан Видачек. Помеѓу основачите, се вбројуваат и Дарко Обадиќ, Недиљко Ромац, Владимир Копривњак, Моника Обадиќ, Весна Видачек, Стипе Штрбац, Томо Каталиниќ, Владо Мартиноски и др. Во рамки на друштвото формирана е и инциијативата „Хрватски форум“ која ги обединува младите со намера да се понудат конкретни решенија и да се остварат заеднички цели. Во иницијативата членуваат голем број на млади од различни градови и здруженија во Македонија, а кон неа имаат пристапено и Македонци и Хрвати од Хрватска.