„Пројект Немачка“ – Хрват креирал сајт со информации за мигрирање во Германија со опција за македонски јазик

Пред 2 години кога дошол во Германија, како дипломиран социолог, забележал дека лицата од Југозападна Европа имаат проблем со снаоѓањето

Read more
error: Content is protected !!