Во црквата Света Богородица во Лешок најден постар фрагмент, како дел од трослојно сликарство

Пронајден поголем фрагмент на многу постар живопис во црквата Света Богородица во тетовски Лешок, што е ретка можност да се

Прочитај повеќе