Навремено откривање и третман на лицата со попреченост за побрза инклузија во општеството

Се зголемува бројката на лица со пречки во развојот. Специјалниот едукатор и рехабилитатор, Илинка Димчевска, од Кабинетот за едукација, рехабилитација

Прочитај повеќе