НП Маврово изготвува план за управување со дивите кози

Националниот парк Маврово изготвува долгорочен план за управување со дивите кози. Првите чекори, во донос на подготовката на документот се

Read more