НП Маврово изготвува план за управување со дивите кози

Националниот парк Маврово изготвува долгорочен план за управување со дивите кози. Првите чекори, во донос на подготовката на документот се

Read more
error: Content is protected !!