Одлуката за катни гаражи во Гостивар пред општинскиот Совет

Општина Гостивар ја започнува постапката за доделување на договор за јавно-приватно партнерство за проектирање, изградба и управување на катни гаражи.

Read more

За повеќе паркинг места во Гостивар, дел од паралелното зонско преминува во косо

Недостатокот на паркинг простор е долгогодишен проблем во Гостивар, кој им создава нервози и маки и на возачите и на

Read more

Изградбата на катна гаража во Гостивар ќе отпочне напролет

Недостигот од паркинг простор е горлив проблем во сообраќајот во Гостивар. Постоечките околу 840 паркинг места не ги задоволуваат потребите

Read more