За повеќе паркинг места во Гостивар, дел од паралелното зонско преминува во косо

Недостатокот на паркинг простор е долгогодишен проблем во Гостивар, кој им создава нервози и маки и на возачите и на

Read more

Изградбата на катна гаража во Гостивар ќе отпочне напролет

Недостигот од паркинг простор е горлив проблем во сообраќајот во Гостивар. Постоечките околу 840 паркинг места не ги задоволуваат потребите

Read more
error: Content is protected !!