Работна средба на тема „Банкарство со храна“ во Тетово

Во Македонија се фрла толкава количина на храна, доволна за да се нахрани барем третина од Тетово. Ова го тврдат

Read more

Одржан регионален форум за утврдување на развојните потреби во Полошко

Проекти во кои најважна компонента ќе биде социјалната инклузија. Ова е целта на регионалните форуми кои се одржуваат во рамките

Read more