Конзерваторскиот центар во Гостивар реализира 4 проекти за заштита културното наследство

Конзерваторскиот центар во Гостивар и покрај ковид пандемијата ја заокружува 2020-та успешно. Во тек е реализација на четири проекти предвидени

Read more

Одржан регионален форум за утврдување на развојните потреби во Полошко

Проекти во кои најважна компонента ќе биде социјалната инклузија. Ова е целта на регионалните форуми кои се одржуваат во рамките

Read more