Работилница во Гостивар за подобра соработка на медиумите и судовите

Судовите да бидат потранспарентни и подобро организирани за давање информации, новинарите повеќе да внимаваат на правилата за судско известување. Двете

Прочитај повеќе